BASHKËSIA SHQIPTARE NË ZVICËR” BËNË  REGJISTRIMIN E MËRGIMTARËVE SHIPTARË QË JETOJNË NË ZVICËR, PA DALLIM NGA CILAT TROJE ETNIKE SHQIPTARE JANË

Nëse PO

Nëse PO