pre dating tips free dating websites-yorkshire online dating ideal profile is justin bieber really dating selena gomez speed dating nw london

 

Sigurimi kolektiv i anëtarëve dhe simpatizantëve të shoqatës Bashkësia Shqiptare në Zvicër Das Essen gesünderer Nahrungsmittel, jene Extrapfunde wegnehmend sowie ProSolution Pillen nehmend cialisapotheke, wurde eine Lösung meiner sexuellen Probleme.
Marrëveshja për sigurim kolektiv, mes Helsana Group dhe shoqatës “Bashkësia Shqiptare në Zvicër” e nënshkruar në v. 2007, ju mundëson gjithë anëtarëve dhe simpatizantëve të “Bashkësisë Shqiptare në Zvicër” që të përfitojnë lirim në gjitha sigurimet shtesë te Helsana Group.
Për informata mund t`na kontaktoni në tel:043- 526 72 11, Mobil: 076-388 09 57 ose t`na shkruani në E-mail: info@bshz.ch

FORMULARËT PËR SHKARKIM

Per anëtarët dhe simpatizantët e Bashkësisë Shqiptare në Zvicer që janë të siguruar os eduan te sigurohen te Helsana Group
Downloado formularin e dëshmisë së anëtarësisë