pre dating tips free dating websites-yorkshire online dating ideal profile is justin bieber really dating selena gomez speed dating nw london

Sigurimi kolektiv i anëtarëve dhe simpatizantëve të shoqatës Bashkësia Shqiptare në Zvicër. 

Marrëveshja për sigurim kolektiv, mes Helsana Group dhe shoqatës “Bashkësia Shqiptare në Zvicër” e nënshkruar në v. 2007, ju mundëson gjithë anëtarëve dhe simpatizantëve të “Bashkësisë Shqiptare në Zvicër” që të përfitojnë lirim në gjitha sigurimet shtesë te Helsana Group.
Për informata mund t`na kontaktoni në tel:043- 526 72 11, Mobil: 076-388 09 57 ose t`na shkruani në E-mail: info@bshz.ch

FORMULARËT PËR SHKARKIM

Per anëtarët dhe simpatizantët e Bashkësisë Shqiptare në Zvicer që janë të siguruar os eduan te sigurohen te Helsana Group
Downloado formularin e dëshmisë së anëtarësisë