PËRFITONI EDHE JU NGA LIRIMI QË I ËSHTË DHËNË ‘BASHKËSISË SHQIPTARE NË ZVICËR’! Nëse jeni të siguruar ose keni vendosur

Komuniteti shqiptar filloi të organizohet në formë shoqatash me ardhjen e grupeve të para të azilkërkuesve shqiptarë në Zvicër, të

Republika e Kosovës Ministria e Diasporës Qendra Kulturore për Diasporë e Mërgatë Njoftim-Ftesë Bashkatdhetarë të nderuar ! Lufta e fundit

Shteti Zvicran i themeluar në v.1291, me modelin e vet te demokracise direkte, sot është model i suksesit ne botë!

Përfitoni edhe ju nga lirimi që i është dhënë ‘Bashkësisë Shqiptare në Zvicër’ nga Helsana Grupe ! Nëse jeni të siguruar

Sot është dita e gjenocidit grek kundër popullsisë shqiptare të Çamërisë! Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më 1994 votojë datën