• Full Time
  • Prishtine
  • Posted 5 years ago
  • This position has been filled

3Vija

php wordpress

– Diplome Universitare ne degen Informatike/ Inxhinieri Informatike/ Inxhinieri Telekomunikacioni
– Cdo certifikate (Microsoft/Cisco etj) e poseduar perben nje avantazh
– Njohuri shume te mira ne ngritje dhe administrim te Windows Server, Active Directory, Information Security
– Te kete njohuri te mira ne implementim te Exchange Server
– Njohuri shume te mira per mirembajtjen e Database dhe Application Server (Backup-e)
– Njohuri shume te mira per implementim te rrjetave APN/VPN dhe Intranet
– Te propozoje zgjidhje te pershtatshme per probleme te Infrastruktures ne kohe te shkurter
– Aftesi shume te mira te punes ne grup dhe i perkushtuar
– Eksperience ne pozicione te ngjashme ne sektorin bankar dhe financiar, perben avantazh
– Ti permbahet etikes profesionale dhe morale brenda ambjenteve te punes
– Njohuri te mira te gjuhes angleze

Te interesuarit te dergojne CV si edhe leter reference (nese disponon) ne adresen: sadili@ak-invest.net ose te aplikojne permes website: