PËR TA SHKARKUAR FORMULARIN PËR ANËTARËSIM SHTYPENI KËTË LINK:  deshmia-e-anetaresise