IMG_20160815_135323
Të gjithë Shqipëtarët me të drejtë vote në Republikën e Kroacisë duhet ta shfrytëzojnë të drejten e tyre për të dalur në zgjedhjet e lira parlamentare, të dielen më 11 shtatorë 2016, dhe të votojnë për kandidaten tonë e cila i ka kapacitetet dhe të gjitha kompetencat intelektuale dhe morale për kryerjen e kësaj detyre me pergjegjësi, si deputete ne Parlamentin Kroat! Është interesi i të gjith Shqipëtarëve të Kroacisë qe votat t’ia japim një kandidati dhe jo t’i shpërndajmë votat mes dy apo më shumë kandidatëve, sepse për të njejtin vend deputeti ne Parlamentin Kroat, konkurojnë edhe disa kandidat të disa pakicave tjera siq janë ajo Maqedonase, Boshnjake, Sllovene dhe Malazeze, prandaj qdo votë është me rëndësi dhe mund të jetë vendimtare. Pra, të gjithë bashkëkombasit duhet votuar vetem për nje kandidat dhe ajo ështe deputetja e jonë e deritashme e suksesshme Ermina Lekaj Prljaskaj!