helsana-logo

PËRFITONI EDHE JU NGA LIRIMI QË I ËSHTË DHËNË ‘BASHKËSISË SHQIPTARE NË ZVICËR’!
Nëse jeni të siguruar ose keni vendosur të siguroheni te njëri nga sigurimet e Helsana Guppe, kërkojeni lirimin nëpërmjet numrit KN30001072 që i është ndarë  ‘Bashkësisë Shqiptare në Zvicër! Kërkojeni nga këshillëtari juaj, ose direkt nga sigurimi, sepse ky lirim ështe per gjithë anëtarët dhe simpatizantët e “Bashkësisë Shqiptare në Zvicër” dhe është arritur si rezultat i marrëveshjes me Helsana Gruppe. Për informata na kontaktoni ne 076 388 09 57 ose dikrekt te Helsana tel: 0844 80 81 82 dhe 0433401765

Vertetimi per anetaresi mund të downlohet: http://bshz.ch/deshmia-e-anetaresise/

P.S: Këshillëtaret e sigurimeve të cilët duan që klientëve të tyre t’ju japin uljen prej 10%, duhet s’pari te marrin pëlqimin nga shoqata ” Bashkësia Shqiptare në Zvicër” Adlikerstrasse 255, 8105 Regensdorf/ZH Tel: 076 388 09 57

Albanische Gemeinschaft in der Schweiz -AGS