helsana-logo

Përfitoni edhe ju nga lirimi që i është dhënë ‘Bashkësisë Shqiptare në Zvicër’ nga Helsana Grupe !
Nëse jeni të siguruar ose keni vendosur të siguroheni te njëri nga sigurimet e Helsana Guppe, kërkojeni lirimin nga këshillëtari juaj, ose direkt nga sigurimi, sepse ky lirim ështe per ju dhe eshte rezultat i marrevshjes mes Bashkësisë Shqiptare ne Zvicër  me  Helsana Gruppe.
Për informacione kontaktoni në 076-388 09 57 ose dikrekt te Helsana: 043 340 90 90