Në kete shkrim kemi nxjerr disa te dhena per te cilat mendojme se do jene te nevojshme per neneat shqiptare ne Zvicër te cilat  ne mungese informacionit mund edhe ti ushqejne foshnjet me lloje te qumshteve industriale me çmim te larta dhe me e keqja me  kualitet te dobet!
Te gjitha te dhenat shkencore te deritanishme flasin per faktin se vetëm qumshti i nenes eshte ai i cili i bene mire fëmijës! Mjerisht ka raste kur femija nuk mund te ushqehet me qumshtin e nenes dhe ne kete rast duhet ushqyer me qumshte te prodhuara ne menyre industrilale! Revista zvicrane per mbrojtjen e konsumatorit K-Tipp ne bashkëpunim me laboratore te sotisfikuara ka bere testin e dhjetë qumshteve te cilat më së shumti blehen nga nenenat per ti ushqyer femite e tyre. Kuptohet se asnjeri nga keta dhjete qumshte nu ka marr noten 6, nota me larte eshte ajo prej  prej 4.5!
Nota 6 nuk  eshte dhene per faktin se asnje nga qumshtet industriale nuk arrin kualitetin e qumshtit te nenes dhe jo vetëm kaq, te disa lloje te qumshteve jane gjetur materje te demshme te cilat demtojne zhvillimin normal te organeve te foshnjeve! Ne artikkull me tutje thuhet se nuk ka ndonje rrezikim akut mirepo perkunder angazhimeve te industrise që keto sasi te materjeve te demshme te zvoglohen ende nuk eshte arritur që ne teresi te eliminohet! Nga tabela e dhene ku shihen produktet dhe rangimi i tyre me nota, edhe njehere vertetohet se thenia „artikujtë e shtrenjte jane me te mire“ nuk vlenë gjithëmonë.
Shembull konkret Aptamili te cilin e rekomandojne mamitë (Hebamme) ne Zvicër gadi trefish me i shtrenjte se qumshti i HIPP-it eshte ne vendin e katert kurse qumshti i HIPP-ite shume me i lirë eshte vendin e dytë!
Ahmet Asani
imagehttps://www.ktipp.ch/tests/tests/detail/d/schadstoffe-in-babymilch/